rhy.fi
Etusivu
Ajankohtaista


Tervetuloa Leppälahden Paukkupeikot ry.n kotisivuille.

Yhdistys on perustettu 20.11.1977. Jäseniä yhdistyksessä oli toimintavuoden 2019 päättyessä 46 henkilöä. Yhdistys on Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen kennelliiton jäsen. Yhdistys kuuluu Jyväskylän rhy:hyn.Yhdistyksen päätavoitteena on edistää ja kehittää yhdistyksen jäsenten metsästysmahdollisuuksia.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa: vuosikokous ja syyskokous. Lisäksi johtokunta kokoontuu tarvittaessa.  Yhdistyksen jäsenistö osallistuu itse tai edustajansa välityksellä metsästysjärjestöjen kokouksiin ja muihin tapahtumiin ja jäsenistölle tiedotetaan koulutustapahtumista.

Riistanhoitoa harjoitetaan pääasiassa nuolukivien avulla. Myös riistapeltoja on useampi kappale. Metsästysalueita yhdistyksellä on pienriistalle n. 2400 ha ja hirvialueita n. 4000 ha. Maita vuokranneille järjestetään perinteiseen tapaan vuosittain hirvipeijaiset. Metsästyksen lisäksi Paukkupeikot osallistuu kolarihirvitoimintaan. Vuoden 2006 aikana tuli alueella yhteensä 11 hälytystehtävää.

Talkootoiminta on vilkasta, josta osoituksena v. 2005 valmistunut Leppälahden Eräkeskus. Eräkeskukselta lähtevät ladut hoidetaan  talkoovoimin. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja suorittaa talkootöitä pientä korvausta vastaan. Eräkeskusta vuokrataan yhdistyksille ja tapahtumiin kulujen kattamiseksi. Maanomistajille on tarjoiltu tavan mukaan hirvikeittoa Eräkeskuksen tiloissa jahtikauden tuottaessa tulosta.

Paukkupeikot  järjestää myös yleisötapahtumia. Laskiaistapahtuma on järjestetty Eräkeskuksella monina talvina.
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös